dán quảng cáo trên xe ford transit

Quảng cáo trên xe Ford Transit

Mẫu quảng cáo trên xe Ford Transit do Liên Việt Media thực hiện cho Cty An Lâm vào những ngày đầu tháng 7/2019