Mẫu xe tải thùng gân – gợn sóng

Dán quảng cáo xe tải có thùng gợn sóng: Đối với loại xe tải có thùng không bằng phẳng mà gợp sóng ( có gân ) thì Liên Việt Media sẽ tư vấn ốp tôn tạo mặt phẳng để dán quảng cáo lúc đó độ bền và thẩm mỹ quảng cáo sẽ giống như xe thùng bằng phẳng. Nếu Khách Hàng vẫn muốn dán trực tiếp lên bề mặt thàng xe có gân thì Liên Việt Media vẫn sẵn sàng thực hiện nhưng chí phí cho công dán sẽ cao hơn đối với xe có thùng phẳng và độ bền của quảng cá sẽ không được bền như xe thùng phẳng.

Dưới đây là hình ảnh xe tải có gân ( gợn sóng ) sau khi được Liên Việt Media ốp tôn và thực hiện

Hình ảnh dán quảng cáo xe tải có gân trực tiếp lên thùng