Quảng cáo trên hệ thống xe tải giao hàng

Liên Việt Media là nhà cung cấp dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo trên xe tải cho Siêu Thị Điện Máy Thiên Hoà. Quảng cáo được thực hiện trên toàn bộ hệ thống xe tải giao hàng của Thiên Hoà.

Dưới đây là hình ảnh quảng cáo trên xe tải đã được Liên Việt Media thực hiện

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *