Quảng cáo trên xe Container và hình ảnh đã thực hiện

Năm 2016 Liên Việt Media đã nhận thực hiện dự án dán quảng cáo trên xe tảidán quảng cáo trên xe Container cho nhãn Hàng Vin Eco thuộc Tập Đoàn Vingroup. Với số lượng trên 70 xe tập trung tại Cảng IDC Bình Dương. Đội thợ thi công của Liên Việt đã thực hiện trong 1 tháng mới xong do xe không tập trung về bãi mà phải chờ xe vận chuyển hàng hoá từ Miền Bắc và Mền Nam và đi các tỉnh khác rồi tập trung ở bãi IDC Bình Dương.

Dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã thực hiện

Hình ảnh quảng cáo trên xe tải

Hình ảnh quảng cáo trên xe Container

, , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *