Dán quảng cáo trên cánh cửa xe tải

Ngày nay nhu cầu trang trí cho xe tải, xe hơi, xe bán tải…, kết hợp quảng cáo cho Doanh Nghiệp ngày càng cao. Hiểu được nhu cầu này Liên Việt Media nhận thiết kế quảng cáo trên mọi bề mặt của xe tải, xe hơi, xe khách, xe Container…
Dưới đây là hình ảnh dán quảng cáo trên 2 cánh cửa của xe tải cho Cty Long Nhiên. Lần đầu tiên nhận được yêu cầu của khách hàng muốn quảng cáo tại vị trí cánh cửa của xe tải và Liên Việt Media đã thiết kế và dán đúng như mẫu demo hai bên đã thống nhất

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *