Quảng cáo trên xe tải

Thi công dán decal quảng cáo trên xe Fordtransit

Trong các loại xe hiện nay xe Ford Transit được nhiều Doanh Nghiệp quan tâm để thực hiện quảng cáo giới thiệu sản phẩm cũng như dịch vụ của mình trên thân xe.