Quảng cáo trên xe container

06/05/2019 quangcaotrenxeoto 0

Ngoài việc quảng cáo trên xe tải, xe khách đường dài Liên Việt Media còn thực hiện quảng cáo trên xe Container ( Công tơ nơ )Dưới đây là những ưu điểm loại hình quảng cáo trên xe Container :